I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym Karo In The Garden, ul. Kościuszki 169/7, 50-438 Wrocław, zamieszczonym pod adresem internetowym www.karointhegarden.com zwanym dalej Sklepem.
 2. Sklep umożliwia dokonywania zakupów przez Internet. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną dla osób fizycznych, ogrodników hobbystów i amatorów, wyłącznie na terenie Polski.
 3. Zamówienia w sklepie są przyjmowane automatycznie za pośrednictwem oprogramowania sklepu. W celu złożenia zamówienia należy skorzystać z mechanizmów oferowanych przez oprogramowanie Sklepu. Po prawidłowym złożeniu zamówienia oraz podaniu danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia do Kupującego zostaje przesłana automatycznie wiadomość e-mail potwierdzająca fakt zarejestrowania zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sklepu i że zobowiązuje się go przestrzegać.
 5. Właściciel sklepu nie bierze odpowiedzialności za wykorzystywanie zakupionych nasion kolekcjonerskich w celach niezgodnych z prawem.
 6. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane Klientom na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Sklep działa w ramach działalności nierejestrowejpo przekroczeniu miesięcznego przychodu wysokości 1350zł sklep jest zamykany, a następnie otwierany ponownie 1 dnia kolejnego miesiąca rozliczeniowego.

II SPRZEDAŻ

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, sezonowego wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu.
 4. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki podane na stronach sklepu.
 5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówień.
 6. Czas realizacji zamówienia przez Sklep wynosi od 5 do 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 7. W wyjątkowych sytuacjach, z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19, czas realizacji może się przedłużyć do 10 dni roboczych, o czym Kupujący będzie poinformowany drogą mailową.
 8. Zapłaty za towar można dokonać wyłącznie przedpłatą na wskazane konto bankowe.
 9. Wysyłka następuje dopiero po opłaceniu zamówienia i zaksięgowaniu należności za towar.
 10. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych towarów:
  • – za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  • – dostarczone do Paczkomatu.
 11. Dokonując zakupu w sklepie Kupujący upoważnia właściciela Sklepu do zawarcia umowy o usługę przesyłki wg wybranej opcji dostawy, w imieniu i na rachunek Kupującego.
 12. Maksymalna kwota zamówienia to 150zł – pozwoli to innym na wzbogacenie kolekcji, jednocześnie wykluczając możliwość zakupów grupowych, które szybko wyczerpałyby limit przychodu sklepu i jego asortyment.
 13. Zamówienia za które opłata nie została zaksięgowana w przeciągu 3 dni od złożenia zamówienia zostają ANULOWANE.

III ZWROTY

 1. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
 2. Zamówienie powinno być zwrócone w całości, bez jakichkolwiek oznak użytkowania.
 3. Zwrot należności za zamówione produkty i zwrot najniższej wartości przesyłki oferowanej przez Sklep na konto bankowe Kupującego nastąpi w terminie do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki ze zwrotem.
 4. O zamiarze dokonania zwrotu należy bezwzględnie powiadomić sprzedawcę przed upływem 14 dniowego okresu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Klient może sformułować oświadczenie zwrotu samodzielnie.
 6. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wypełnienie formularza z danymi Kupującego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku i prowadzenia ewidencji sprzedaży. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
  Więcej informacji w Polityce prywatności.
Shopping Basket